Logistička rješenja

Paketomati

 • Radimo 24 sata dnevno
 • kvalitetna izrada, otporni na sve vremenske prilike,
 • jednostavna uporaba,
 • automatizirana kontrola procesa,
 • prilagođeni željama stranaka (GLS, Wurth…)
 • Radimo 24 sata dnevno
 • kvalitetna izrada, otporni na sve vremenske prilike,
 • jednostavna uporaba,
 • automatizirana kontrola procesa,
 • prilagođeni željama stranaka (GLS, Wurth…)

Vertikalni sustav za pohranu

Vertikalni sustav za pohranu

 • Omogućuje najveću iskoristivost prostora,
 • brz pristup artiklima,
 • police prilagodljive našoj metalizacijskoj opremi i potrebama klijenata,
 • zajamčena sigurnost osoblja i artikala,
 • energetski štedljiv,
 • odličan za pohranu artikala na maloj površini,
 • svaki je ormar dimenzijama, logistički i vizualno prilagođen klijentu.
 • Omogućuje najveću iskoristivost prostora,
 • brz pristup artiklima,
 • police prilagodljive našoj metalizacijskoj opremi i potrebama klijenata,
 • zajamčena sigurnost osoblja i artikala,
 • energetski štedljiv,
 • odličan za pohranu artikala na maloj površini,
 • svaki je ormar dimenzijama, logistički i vizualno prilagođen klijentu.

Transportni vagoni

 • Obostrani utovar i istovar,
 • podizanje ili spuštanje platforme u samo 3 sekunde,
 • radijus okretanja samo 1,1 m,
 • RC Trolley 200, nosivost do 200 kg,
 • RC Trolley 1000, nosivost do 1000 kg.
 • Obostrani utovar i istovar,
 • podizanje ili spuštanje platforme u samo 3 sekunde,
 • radijus okretanja samo 1,1 m,
 • RC Trolley 200, nosivost do 200 kg,
 • RC Trolley 1000, nosivost do 1000 kg.